ỦY BAN NHÂN DÂN
GÒ CÔNG ĐÔNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày: 15/08/2022 đến ngày 21/08/2022

ThứBuổiNội dung công việcThành phầnĐịa điểm
Thứ 2 (15/08/2022) Sáng- Hội ý UBND huyện

- Chủ tịch các PCT- Phòng họp TT
Chiều- Hội ý Thường trực Huyện ủy


- Chủ tịch- Phòng họp HU
Thứ 3 (16/08/2022) Sáng- 7h30 họp BTVHU
- 8h làm việc Ban Đại diện Hội thánh Cao đài Tây Ninh

- Chủ tịch; PCTKT
- PCTVX
- Phòng họp BTVHU
- Phòng họp số 2
Chiều- Họp BCĐ NTM huyện
- Chủ tịch các PCT- Hội trường UB
Thứ 4 (17/08/2022) Sáng- 8g: Họp rút kinh nghiệm Kỳ họp 5, kế hoạch tổ chức Kỳ họp cuối năm 2022- HĐND-UBND- PH trực tuyến
Chiều- Họp thành viên UBND- CT, các PCT- Hội trường UBND
Thứ 5 (18/08/2022) SángHội thảo trực tuyến về giải quyết TTHC (cả ngày)Hội trường UBND huyện
ChiềuHội thảo trực tuyến về giải quyết TTHC
Thứ 6 (19/08/2022) Sáng
Chiều
Thứ 7 (20/08/2022) Sáng- Trực cơ quanBà Lưu Thị Hồng Anh- P.Chủ tịch UBND
- Trực ngày: Bà Phan Thị Ngọc Thanh – CVVP. HĐND&UBND
Chiều- Trực đêm: Ông Tạ Văn Hiếu – Phó CVP. HĐND&UBND
Chủ nhật (21/08/2022) Sáng- Trực cơ quanBà Lê Hồng Tâm - Phó Chủ tịch UBND
- Trực ngày: Bà Trần Thị Lo - CVVP. HĐND&UBND
Chiều- Trực đêm: Ông Huỳnh Lê Phương – CVVP. HĐND&UBND

Tuần trước
Tuần hiện tại
Tuần kế tiếp