ỦY BAN NHÂN DÂN
GÒ CÔNG ĐÔNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày: 10/08/2020 đến ngày 16/08/2020

ThứBuổiNội dung công việcThành phầnĐịa điểm
Thứ 2 (10/08/2020) Sáng- 7g: Hội ý Ủy ban.- LĐ UB- PH2
Chiều- 13g30: Chạy chương trình Đại Hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- 14g: HT Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.
- CT, các PCT

- PCT. VX
- TT VHTT huyện

- PH3 TT Hội nghị Tỉnh
Thứ 3 (11/08/2020) Sáng- 8g: Tham gia đoàn thẩm định tiêu chí 4 về Điện đối với xã Tân Đông.
- 10g: Họp phê duyệt đề xuất tuyển viên chức
- 10g: Tham dự việc ký biên bản thỏa thuận giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo với Quỹ BMB
- PCT.KT

- PCT. VX
- LĐ UB
- Xã Tân Đông

- Phòng PCT.VX
- UBND xã Tân Điền
Chiều- 13g30: Họp chi bộ VP.
-13g30: Làm việc với các ngành về hợp đồng lao động của Ban quản lý dịch vụ Công ích.
- CT, các PCT
- PCT.KT
- PH 1
- PH2
Thứ 4 (12/08/2020) Sáng
Chiều- 13g30: Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- CT, các PCT- TT VHTT hyện
Thứ 5 (13/08/2020) Sáng- 7g30: Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.- CT, các PCT- TT VHTT hyện
Chiều- 13g30: Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- 13G30:HT xin ý kiến Xây dựng hàng rào và các hạng mục khác bảo vệ khu đất công nghiệp huyện Gò Công Đông
- CT, các PCT

- LĐ UB
- TT VHTT hyện

PH lầu 1, Văn phòng Đoàn ĐBQG, HĐND và UBND tỉnh.
Thứ 6 (14/08/2020) Sáng- 7g30: Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- CT, các PCT- TT VHTT hyện
Chiều
Thứ 7 (15/08/2020) Sáng- Trực cơ quan- Trực ngày: Phan Thị Mai Phương; P.KTHT
- Trực đêm: Phạm Đăng Phong; P.KTHT
- Trực BV: Đặng Văn Hồng
- Trực LX: Hồ Công Vũ
- Trụ sở cơ quan
Chiều- Trực cơ quan- Trụ sở cơ quan
Chủ nhật (16/08/2020) Sáng- Trực cơ quan- Trực ngày: Nguyễn Thị Thúy Hằng; P.Nội vụ
- Trực đêm: Lê Hồng Quân; P.Nội vụ
- Trực BV: Đặng Văn Hồng
- Trực LX: Lê Tuấn Khanh
- Trụ sở cơ quan
Chiều- Trực cơ quan- Trụ sở cơ quan

Tuần trước
Tuần hiện tại
Tuần kế tiếp