ỦY BAN NHÂN DÂN
GÒ CÔNG ĐÔNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày: 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

ThứBuổiNội dung công việcThành phầnĐịa điểm
Thứ 2 (11/11/2019) Sáng- 7g: Hội ý UBND huyện
-7g: HNTT truyền thông phòng chống SXH
- 9g: Hội ý TTHU
- CT, các PCT
- PCT VX
- CT, các PCT
- PH02
- TTYT(T.Tây)
- P.đ/c BT
Chiều- 14g: L/v các đơn vị tổ chức Hội xuân

- 13g30: Họp Tiểu ban nhân sựh Đại hội XII Đảng bộ huyện
- 14g30: Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII Đảng bộ huyện
- PCT.VX ,VHTT, TTVH, DN M.Hồng.
- CT

- CT, các PCT
- TTVH

- HTHU

- HTHU
Thứ 3 (12/11/2019) Sáng- 8g: Họp xét thi đua cụm năm 2019 (cụm III)
- 8g30: Khai trương Phòng GD Ngân hàng Liên Việt
- 8g: Họp tỉnh Hội nghị xử lý rác trên địa bàn tỉnh
- 7G30: Thanh tra tỉnh kiểm tra chuyên đề thi đua tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo
- PCT.VX
- CT
- PCT.KT
- CT
- PH01
- thị trấn Tân Hòa

- PH03-TTHN tỉnh
- PH.Thanh tra huyện
Chiều- Họp Chi bộ

- LĐUB- PH01
Thứ 4 (13/11/2019) Sáng- 7g30: Họp sơ kết tháng 10 UBND huyện, nhiệm vụ phương hướng tháng 11
- CT, các PCT- PH01
Chiều- 13g30: Họp tỉnh Hội nghị về cấp nước phía đông (tuyến BOO)- CT- PH02 - TTHN tỉnh
Thứ 5 (14/11/2019) Sáng- 7g30: UBND tỉnh KT công tác PBGDPL huyện

- PCT.VX, các ngành LQ- PH Số 1
Chiều-13g30: TT BC kỳ họp HĐND tinh - pct. Vx
Thứ 6 (15/11/2019) Sáng- 7g30: Đại Hội Hội CTNXP

- PCT.VX- HT.UB huyện
Chiều- 13g30: Làm việc với Chi cục thống kê tỉnh về điều tra thu nhập
- 13g30: TTBC kỳ họp HĐND Tinh
- CT, PCT.KT

- PCT.VXThứ 7 (16/11/2019) Sáng- Trực cơ quan- Trực ngày: Phan Thị Mai Phương; P.LĐ-TB&XH
- Trực đêm: Tạ Văn Hiếu; P.LĐ-TB&XH
- Trực BV: Nguyễn Quốc Tuấn
- Phân công lái xe: Lê Tuấn Khanh
Chiều- Trực cơ quan
Chủ nhật (17/11/2019) Sáng- Trực cơ quan- Trực ngày: Võ Thị Mỹ Phương; P.Nội vụ
- Trực đêm: Phạm Đăng Phong; P.Nội vụ
- Trực BV:
Nguyễn Quốc Tuấn
- Phân công lái xe: Hồ Công Vũ
Chiều- Trực cơ quan

Tuần trước
Tuần hiện tại
Tuần kế tiếp