ỦY BAN NHÂN DÂN
GÒ CÔNG ĐÔNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày: 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020

ThứBuổiNội dung công việcThành phầnĐịa điểm
Thứ 2 (19/10/2020) Sáng- 7g: Hội ý Ủy ban
- 7g: HT Dự ĐH thành viên Liên minh HTX tỉnh lần VI ( 02 ngày)
- 9g30: Chạy chương trình Lễ công bố xã NTM nâng cao
- CT, các PCT
- PCT KT

- CT, PCT VX
- PH2
- HT Ấp Bắc - TTHN tỉnh
- TT VHTT xã Tân Đông
Chiều
Thứ 3 (20/10/2020) Sáng- 7g: Lễ Công bố xã NTM nâng cao Tân Đông- CT, các PCT- TT VHTT xã Tân Đông
Chiều- 14g: Dự họp kỷ niệm 90 ngày thành lập Hội LHPN- LĐ UB- Hội trường UB
Thứ 4 (21/10/2020) Sáng- 8g: Sở Y tế kiểm tra 2 chuyên đề ATVSTP-PCDB
- Dự kiến Họp các ngành thực hiên KL thanh tra quản lý, sử dụng đất trồng lúa
- 8g: Xét tôn vinh tập thể, cá nhân cuộc vận động XD VH Dân tộc VN
- PCT VX
- PCT KT

- PCT VX
- TT YT huyện


- PH VHTT&DL
Chiều- 14g: Họp chi bộ
- 13g30: Làm việc với Tài chính và Ban QLDA về dự toán và DM công trình năm 2021
- 15g30: Làm việc với các ngành về danh mục công trình đền Tân Đông, vốn xã hội hóa
- CT, các PCT
- CT

- CT
- PH2
- PH1

- PH1
Thứ 5 (22/10/2020) Sáng- 07g30: Tổng kết BHYT 9 tháng
- 7g30: Tiếp dân
- 8g: HN triển khai Luật thư viện, Luật Tư Pháp,
Luật ban hành VB QPPL
- PCT VX
- CT
- LĐUB
- PH1
- Phòng tiếp dân
- PH2 TT HN tỉnh
Chiều- 13g30: Họp chấm điểm chuyên đề thi đua UDCNTT
- 13g30: Triển khai luật TCCQĐP
- PCT VX

- LĐ UB
- PH1

- Hội trường UB
Thứ 6 (23/10/2020) Sáng-7g: Đại hội Hội khuyến học huyện
- 8g: HN triển khai các văn bản PL hiện hành về ATTP, hướng dẫn thực hiện TTHC
- 7g30: Họp thông qua PA thiết kế các công trình
- PCT VX
- LĐ UB

- CT

- HT UBND Thị xã GC

- PH1
Chiều- 13g30: Họp thông qua PA thiết kế các công trình
- 13g30: TRiển khai luật ban hành VBQPPL
- CT
- LĐ UB
- PH1
- Hội trường UB
Thứ 7 (24/10/2020) Sáng- 8g: Dự họp mặt ngày truyền thống của ngành tình báo quốc phòng
- Trực cơ quan
- LĐUB

- Trực ngày: Nguyễn
Trường Hạnh , P.
LĐTBXH
- Trực đêm: Đoàn Văn Tám; P. LĐTBXH
- Trực BV: Đặng Văn Hồng
- Trực LX: Hồ Công Vũ
- BCH Biên phòng tỉnh (TXGC)

- Trụ sở cơ quan
Chiều
Chủ nhật (25/10/2020) Sáng- Trực cơ quan- Trực ngày: Phan Thị Ngọc Thanh , P.
KTHT
- Trực đêm: Phạm Thành Nghĩa; P. KTHT
- Trực BV: Đặng Văn Hồng
- Trực LX: Lê Tuấn Khanh
Chiều

Tuần trước
Tuần hiện tại
Tuần kế tiếp